O nás Služby Cenník Kontakt

Služby > Socializácia, výchova šteňaťa, príprava na výcvik psa

Socializácia je najdôležitejšou fázou výchovy šteňaťa, v tejto fáze privykáme šteňa na jeho novú rodinu, prostredie okolo neho, na ľudí, psy, iné zvieratá, dopravné prostriedky, predmety, šteňa vystavujeme novým podnetom, učíme ho reagovať na rôzne situácie, prekonávame jeho strach z nepoznaných vecí. Socializácia prebieha postupne od jednoduchých podnetov až po tie zložitejšie. Je potrebné brať do úvahy povahu a správanie šteňaťa a postupovať podľa jeho reakcie. Správna socializácia je predpokladom psychicky vyrovaného psa schopného zvládnuť rôzne situácie.

Vo fáze výchovy budujeme kontakt so šteňaťom, privykáme ho na meno, učíme hygienické návyky, určíme mu pravidlá, ktoré musí dodržiavať, vedieme ho k tomu, čo od neho budeme vyžadovať a k tomu, čo je povolené a čo je zakázané.

Približne od troch mesiacov veku začíname šteňa formou hry pripravovať na výcvik základných povelov.